JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1515-17

Tillsynsåtgärd om placering av lusthus. Efter anmälan om att lusthus inte uppförts i enlighet med vad som angetts i bygglovet beslutade nämnden att avskriva ärendet. Underinstanserna avslog överklagandena. MÖD konstaterade att lusthuset, som enligt bygglovet skulle placeras 0,8 meter från fastighetsgränsen, i själva verket har placerats endast 0,11 meter från gränsen. Denna avvikelse har inte prövats av underinstanserna. MÖD har undanröjt nämndens beslut och återförvisat målet till nämnden för fortsatt handläggning.

Tillhörande dokument