JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1710-18

Under slutskedet av arbetet med att ta fram en detaljplan för bostäder har det inträffat ett stenras i närheten av planområdet. Sedan kommunen presenterat utredning som visar att det inte finns någon risk för att framtida stenras ska påverka planområdet har MÖD beslutat att inte upphäva detaljplanen.

Tillhörande dokument