JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1907-18

Parkeringsplatser utmed en husfasad har ansetts olämpligt placerade. MÖD anser därför att nämnden har haft fog för att neka bygglov och förelägga om rättelse.

Tillhörande dokument