JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1991-18

Fråga om klagorätt över beslut om bygglov när fastigheterna skiljs åt av ett vattenområde. Med hänsyn till förhållandena på platsen och avståndet mellan fastigheterna samt de åtgärder som bygglovet avser har klagorätt inte tillerkänts ägarna av fastigheten på andra sidan vattenområdet.

 

Tillhörande dokument