JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2267-18

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna ansett att förhandsbesked kan lämnas för uppförande av två enbostadshus.

Tillhörande dokument