JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2834-18

Bygglov för komplementbyggnad. Fråga om byggnadens placering en meter från tomtgräns kan anses vara en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser. Tidigare fanns en komplementbyggnad uppförd i tomtgräns, men eftersom den nya komplementbyggnaden är väsentligt större och högre kan det inte anses vara en liten avvikelse att placera byggnaden på detta sätt.

Tillhörande dokument