JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2879-17

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte framkommit tillräckliga skäl för ett tillsynsingripande och därför fastställt nämndens beslut att lämna en anmälan om olovliga byggnadsåtgärder utan åtgärd.

Tillhörande dokument