JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2934-18

Sedan mark- och miljödomstolen dömt ut ett vite har det framkommit att tillsynsmyndigheten upphävt det föreläggande som legat till grund för mark- och miljödomstolens dom, eftersom föreläggandet har riktats mot fel adress. Mark- och miljööverdomstolen, som konstaterat att ett förelagt vite endast kan dömas ut om föreläggandet fortfarande är gällande, har upphävt mark- och miljödomstolens dom.

Tillhörande dokument