JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 316-17

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett rivningsföreläggande då utredningen avseende byggnadens skick inte har bedömts ge tillräckligt stöd för en så ingripande åtgärd.

Tillhörande dokument