JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3263-18

MÖD har funnit att det föreligger särskilda skäl att göra undantag från bestämmelsen i 39 § byggnadsstadgan att byggnad inte får placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Tillhörande dokument