JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4276-17

Bygglov för tillbyggnad (balkong) har avslagits eftersom tillbyggnaden i sin helhet ska uppföras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Avvikelsen kan inte anses som liten eller förenlig med detaljplanens syfte.

Tillhörande dokument