JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5061-17

Ansökan om bygglov för ett vindkraftverk har avslagits. Utredningen i målet har inte gett tillräckligt stöd för att lokaliseringen av verket är lämplig med hänsyn till naturvärdena på platsen (förekomst av havsörn, berguv och fladdermus).

Tillhörande dokument