JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5567-17

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att två fritidshus på Fårö utgör en sådan komplettering till befintlig bebyggelsMark- och miljööverdomstolen har funnit att två fritidshus på Fårö utgör en sådan komplettering till befintlig bebyggelse som avses i 4 kap- 4 § miljöbalken och har därför bifallit bygglovsansökan. Två ledamöter var skiljaktiga och fann att den föreslagna byggnationen inte var förenlig med nämnda bestämmelse och menade att ansökan om bygglov borde avslås.

Tillhörande dokument