JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6312-17

En miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram i ett ärende gällande detaljplan för småbåtshamn har godtagits vad avser redovisning av alternativa lokaliseringar och det har därför inte funnits skäl att häva detaljplanen.

Tillhörande dokument