JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6646-17

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit en ansökan om bygglov avseende nytt bostadshus då lokaliseringen inte bedömts lämplig med hänsyn till djurhållningsverksamhet på grannfastigheten.

Tillhörande dokument