JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7202-18

 

Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad. Tillbyggnaden innebär att grannarnas utsikt över en älv kan komma att skymmas till viss del. MÖD har bedömt att förändringen av utsikten inte är tillräckligt stor för att åtgärden ska anses medföra en betydande olägenhet.

 

Tillhörande dokument