JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7602-17

Vid bedömningen av om en utfyllnad kräver marklov har tidigare utförd markhöjning beaktats. Åtgärden har krävt marklov och ärendet har därför återförvisats till nämnden.

 

Tillhörande dokument