JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: Svea HR P 7633-17 Dom 2018-04-19

Kommunen har haft rätt att avslå en ansökan om bygglov för en återvinningsstation med placering på ett torg då en sådan placering skulle påverka torgmiljön på ett olämpligt sätt.

 

Tillhörande dokument