JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7648-17

Ansökan om bygglov för två vindkraftverk har avslagits. Utredningen i målet har inte gett tillräckligt stöd för att lokaliseringen ska anses lämplig med hänsyn till förekomsten av skyddsvärda fåglar.

Tillhörande dokument