JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9537-17

Bygglov för inglasning av fyra balkonger i två flerbostadshus. Detaljplanen föreskrev totalt 2800 m2 som högsta tillåtna bruttoarea för de aktuella husen. Inglasningen skulle medföra att bruttoarean, tillsammans med tidigare lovgivna avvikelser överskreds med 180 m2 . Med hänsyn till den påverkan som ytterligare inglasning skulle få för byggnadens karaktär och åtgärdens prejudicerande effekt ansåg MÖD att inglasningen inte kunde bedömas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § första stycket 1 PBL.

Tillhörande dokument