JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 975-18

Bygglov för en pumpstation för spillvatten på parkmark. Åtgärden avviker från detaljplanen men har ansetts vara förenlig med detaljplanens övergripande syfte och tillgodose ett sådant allmänt intresse att bygglov kan ges enligt 9 kap. 31 c § 1 PBL.

 

MÖD 2018:11

Tillhörande dokument