JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5876-18

Antagande av detaljplan för en fastighet i Värmdö kommun. MÖD har bedömt att det saknas förutsättningar för att i detaljplanen  upphäva strandskyddet och för att ta i anspråk brukningsvärd jordbruksmark för bostadsbyggande. Kommunens antagandebeslut har därför upphävts.

Tillhörande dokument