JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Brottmål: B 478-19

Åtal för otillåten miljöverksamhet; fråga om visst utfört grävningsarbete skulle anses undantaget från anmälningsplikten enligt 11 kap. 12 § miljöbalken. Då det inte stått klart att grävningsarbetet som är aktuellt inte skulle medföra någon skada på vattenförhållandena kan arbetet inte vara undantaget från anmälningsplikten. Eftersom den tilltalade påbörjat grävningsarbetet utan att ha anmält det till tillsynsmyndigheten har hovrätten, till skillnad från tingsrätten, dömt för otillåten miljöverksamhet (oaktsamt brott).

Tillhörande dokument