JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Brottmål: B 877-19

 

Åtal för otillåten miljöverksamhet och brott mot områdesskydd. Hovrätten har, till skillnad från tingsrätten, ogillat åtal för brott mot områdesskydd avseende vattenskyddsområde eftersom den åtalade gärningen inte påståtts hänföras till någon av de åtgärder som i 29 kap. 2 § första stycket 3 p MB uttömmande anges kunna utgöra straffbar gärning. I övriga delar har hovrätten fastställt tingsrättens dom.  

 

Tillhörande dokument