JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 10202-17

Fråga om skäl finns för ny förrättning enligt 35 § anläggningslagen. Ägarna till en bostadsfastighet som delas av en väg har ansökt om ny förrättning för att flytta vägen från tomtmark till samfälld mark i annat läge. Förhållandena har inte ändrats och något klart behov av omprövning har inte heller visats. Mark- och miljödomstolens beslut att ställa in förrättningen har därför fastställts.

Tillhörande dokument