JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 10572-17 och F 10573-17

Förutsättningar för ledningsrätt för befintliga basradiostationer i elektroniskt kommunikationsnät i och på byggnader i tätort. Frågor om upplåtelsen lämpligen bör ske på annat sätt och om olägenheterna för fastighetsägaren överväger fördelarna för sökanden (6 § ledningsrättslagen). Även frågor om förenlighet med detaljplan och olägenheter för andra allmänna intressen (8 och 10 §§ ledningsrättslagen) samt om ersättning vid upplåtelse.

 

Tillhörande dokument