JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 10585-18

Inlösen av fastighet. Eftersom tvångsförvaltningen av fastigheten numera har upphört saknas förutsättningar för tvångsinlösen. Mark- och miljööverdomstolen avslår därför kommunens ansökan om tvångsinlösen av fastigheten.

Tillhörande dokument