JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 311-19

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ett tekniskt råd som i ett tidigare avgörande uttalat sig på ett visst sätt om tonkilometermetodens tillförlitlighet och tillämpbarhet vid bestämmande av andelstal i vägar (gemensamhetsanläggningar) inte är jävig i ett senare mål om en annan gemensamhetsanläggning, med samma klagande, som även det rör tillförlitligheten och tillämpbarheten av tonkilometermetoden. 

Tillhörande dokument