JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 421-18

Klander av stämmobeslut. MÖD har delat mark- och miljödomstolens bedömning att förening visat att ett avtal om leverans av bredband, som också innehåller leverans av analoga TV-kanaler, är en förutsättning för att den aktuella anläggningen överhuvudtaget ska kunna användas och att föreningen inte köper in mer än vad som är nödvändigt.

Tillhörande dokument