JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 6933-18

Avstyckning. Sedan mark- och miljödomstolen lämnat ett överklagande av Lantmäteriets beslut om fastighetsbestämning utan bifall har Mark- och miljööverdomstolen avslagit ett överklagande dit.

Tillhörande dokument