JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10989-18

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte funnits förutsättningar att bifalla tillståndshavarens ansökan om att upphäva eller ändra ett villkor i tillståndsbeslutet bl.a. eftersom det inte getts in någon ny utredning i förhållande till när villkoret beslutades

Tillhörande dokument