JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11542-17

Mål om utdömande av vite. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att ett vitesföreläggande utformats så att det inte tydligt framgår vem det riktar sig mot. Domstolen har därför avslagit ansökan om utdömande av vite.

Tillhörande dokument