JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 12290-18

Strandskyddsdispens för VA-ledning i vattenområde. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att det fanns alternativa metoder för att tillgodose behovet av vatten och avlopp. Ledningen skulle dessutom påverka befintligt ålgräs negativt. Sammantaget fann Mark- och miljööverdomstolen att det saknades skäl för dispens.

Tillhörande dokument