JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 12339-18

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en privat skylt inom ett naturreservat krävt dispens från reservatsföreskrifterna. Viljan att informera om en enskild näringsverksamhet har inte bedömts utgöra särskilda skäl för dispens.

Tillhörande dokument