JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1789-18

Ansökan om ändring av villkor enligt 24 kap. 8 § miljöbalken avseende höjden för vindkraftverk. Tillståndshavaren har inte visat att villkoret är strängare än nödvändigt eller att ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har MÖD upphävt miljöprövningsdelegationens beslut och avslagit ansökan.

Tillhörande dokument