JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2579-17

MÖD har i mål om vindkraftverk funnit att beslutade försiktighetsmått till skydd för fladdermöss är tillräckliga. Överklagandena har därför avslagits.

 

Tillhörande dokument