JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2946-19

Mark- och miljööverdomstolen har jämkat ett utdömt vite till noll med hänsyn till klagandens ekonomiska förhållanden. Ansökan om utdömande av vite har därför avslagits.

Tillhörande dokument