JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4570-18

Avgift för tillsyn med anledning av klagomål på rök från eldning i kakelugnar i en bostadsrättsförening. MÖD har bedömt att klagomålet inte var ogrundat i den mening som avses i taxans bestämmelse om avgiftsbefrielse och att bostadsrättsföreningen är att betrakta som verksamhetsutövare och därmed skyldig att betala tillsynsavgiften.

Tillhörande dokument