JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5809-18

Mark- och miljööverdomstolen har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, upphävt länsstyrelsens beslut att förena ett föreläggande att inkomma med förslag till kontrollprogram med vite.

Tillhörande dokument