JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5828-18

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom funnit att  en vattenverksamhet avseende uttag av ytvatten som med god marginal utgör en sådan anmälningspliktig verksamhet som anges i 19 § 9 FVV inte kräver tillståndsprövning. MÖD har bedömt att de invändningar som förts fram från motparter inte är av den art och omfattning som utlöser tillståndsplikt.

Tillhörande dokument