JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6396-17

Mark- och miljööverdomstolen har gett tillstånd till att anlägga en ersättningsbrunn om den tillståndsgivna huvudbrunnen skulle bli obrukbar för grundvattenbortledning. Reglerna om arbetstid och oförutsedd skada har tillämpats även i förhållande till ersättningsbrunnen.

Tillhörande dokument