JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6909-18

Förbud enligt 12 kap. 6 § miljöbalken att ta ned en ek. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att nedtagning av enstaka träd kan utlösa en samrådsplikt enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och ansett att länsstyrelsen haft fog för sitt beslut att förbjuda nedtagningen.

Tillhörande dokument