JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7197-18

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har Mark- och miljööverdomstolen beviljat att ersättning ur bygdeavgiftsmedel ska utgå för anläggande av erosionsskydd.

Tillhörande dokument