JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7973-18

Utdömande av vite i VA-mål. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att vitet ska dömas ut och att det inte finns några skäl att jämka beloppet. Sökanden ska därmed även få ersättning för ansökningsavgiften.

Tillhörande dokument