JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8248-18

 

Utdömande av vite. MÖD har bedömt att det stått nämnden fritt att välja om ett ingripande mot tobaksrökning i en samlingslokal ska göras med stöd av miljöbalken eller tobakslagen. Ett förbud mot tobaksrökning som meddelats med stöd av bestämmelser i miljöbalken har därför ansetts lagligen grundat.

 

 

Tillhörande dokument