JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 869-18

I ett tillstånd för produktion av etanol m.m. har Mark- och miljööverdomstolen ändrat villkor för utsläpp till kommunalt spillvattennät och för fackling av biogas. 

Tillhörande dokument