JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9208-18

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att länsstyrelsen inte har författningsstöd för att meddela beslut om verksamhetskod och avgiftskod. Länsstyrelsens beslut har därför upphävts.

Tillhörande dokument