JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9381-18

Tillsynsföreläggande avseende enskild avloppsanläggning. Hög skyddsnivå avseende miljö- och hälsoskydd hade tillämpats med hänvisning till näraliggande sjö. MÖD bedömde att enbart närheten till sjön inte kunde motivera hög skyddsnivå. Dessutom ansågs föreläggandet vara olämpligt utformat. MÖD upphävde föreläggandet

Tillhörande dokument