JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9684-18

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen ansett att det har funnits förutsättningar för att döma ut vite när ett föreläggande avseende enskilt avlopp inte har följts.

Tillhörande dokument