JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: ÖÄ 12187-17

Arrendeavgiftens storlek för bostadsarrende (fritidshus). Hovrätten har inte funnit skäl att ändra arrendenämndens beslut.

Tillhörande dokument